[ČÍST] Jak vytvářet snippety

Pokud chcete vytváÅ™et Code Snippety zde na webu, ze všeho nejdÅ™íve se ujistÄ›te, zda již snippet není vytvoÅ™ený. PÅ™i publikaci se snažte psát bez chyb a s diakritikou. Pro další úpravy již nebude možnost a pokud bude čánek hodnÄ› porušovat pravidla publikování, bude smazán! 

PÅ™i psaní popisu kódu se snažte odkazovat na jednotlivé Å™ádky kódu a vysvÄ›tlit jejich funkčnost. Také zkuste nejdÅ™íve pÅ™edstavit o čem snippet pojednává. Titulek musí plnÄ› shrnovat obsah snippetu.

PÅ™i výbÄ›ru kategorie vyberte nejvhodnÄ›jší možnou variantu. Pokud téma vámi hledané v seznamu nenajdete vyberte možnost NezaÅ™azené.

Zdrojový kód se snažte co nejvíce komentovat . Také dodržujte nÄ›jaký vzhled kódu, tj. obsah mezi složenými závorkami odsaďte napÅ™. o 3 - 4 znaky apod...

// Snate se co nejvíce komentovat
public bool IsSnippetOK(article a)
{
  if (a.ok == true)
  {
    return true; //Co nejvíce popište jednotlivé řádky v kódu
  }
}


Aktuálně

  • 3. 6. 2013 - Nový vzhled webu

Code Snippety

Komentáře

Statistiky

  • TOPlist