Faktoriál

Pro výpočet faktoriálu lze použít stirlingův vzorec, jehož výsledek je potom bohužel pouze pÅ™ibližný. Nebo lze použít klasický algorytmus výčtu faktoriálu. Fungovat bude tak, že budeme procházet cyklem od hodnoty, kterou zadá uživatelel až po hodnotu 1. PÅ™i každém průchodu cyklem do hodnoty uložíme násobek promÄ›nné v cyklu a hodnoty promÄ›nné, do které výsledek ukládáme.

Do funkce si ještÄ› můžete pÅ™idat nÄ›jaké ošetÅ™ení, jestli se za n dosadí číslo menší než 1  jestli je číslo z množiny N.

public int Faktorial(int n)
{
  int vysledek = 1; // Nejdříve uložíme do výsledné proměnné 1, aby nebyla nulová
  for (int i = n; i > 1; --i) // Změnšujeme o jedničku dokud je i (původně n) větší než 1
  {
    vysledek *= i; // Ekvivaletní zápis pro vysledek = vysledek * i;
  }
  return vysledek; // Vrátit výsledek
}


Aktuálně

  • 3. 6. 2013 - Nový vzhled webu

Code Snippety

Komentáře

Statistiky

  • TOPlist