Nová verze webu

09. 6. 2012 Milan Suk Novinky 1 komentář 703

Tímto článkem bych chtÄ›l zahájit spuštÄ›ní beta verze nového webu o .Net Frameworku a technologiích s ním spjatých. S novou verzí webu pÅ™išlo i spoustu nových vymožeností, možností a hlavnÄ› interaktivních aplikací. V tomto článku bych chtÄ›l v kostce nÄ›které vÄ›ci buď již hotové, nebo nadcházející pÅ™edstavit...

Na úvod

V prvé Å™adÄ› bych vás chtÄ›l samozÅ™ejmÄ› na webu pÅ™ivítat a pÅ™edstavit, kolem čeho se bude jeho obsah točit. Hlavní zaměření webu je na technologie společnosti Microsoft a to konkrétnÄ›ji .Net Framework. S první myšlenkou webu pÅ™išli Michal Hromádka a Milan Suk, pÅ™ičemž první a tuto verzi webu má na svÄ›domí Milan Suk. První verze webu byla naspsaná v ASP.NET WebForms, ale nyní se kvůli dostupnému hostingu vše dÄ›lalo v čístém PHP (což bylo pro autora nÄ›kdy opravdu šílené).

Směr obsahu webu

Jak již bylo Å™ečeno, web a tedy jeho obsah je směřeván do oblasti vývoje softwaru na platformÄ› .Net Framework. NejdÅ™íve se bude pracovat na seriálu o programování v jazyce C#. Dále se zde objeví série článku o aplikaci tÄ›chto znalostí na praktických ukázkách. Než dokončeníme tyto články, plánuji, že se na webu objeví i další autoÅ™i. Plánovanými tématy by potom mÄ›la být napÅ™íklad technologie WPF, dále ASP.NET MVC a WebForms, XNA a další technologie spjaté s .Netem. (V dalším článku bych chtÄ›l upÅ™esnit možnost pÅ™idat se mezi redaktory na webu)

Novinky na webu

Nyní bych chtÄ›l tedy zhruba Å™íct, co všechno se tu objevilo, nebo ještÄ› objeví...

V prvé Å™adÄ› je to propracovanÄ›jší uživatelské rozhraní a jednodušší webový vzhled. Registrovaní uživatelé na webu mají možnost využívat místního "emailového" systému, díky nÄ›muž je komunikace na webu více soukromá. Dále je zde sysém událostí, který každého uživatele vždy upozorní na aktuální události na webu, které se týkají jeho uživatelského účtu. SamozÅ™ejmostí je nastavení uživatelských informace o vlastní osobÄ› jako tÅ™eba Facebook, Twitter, apod...

Další novinkou je způsob vydávání článků. DÅ™íve jsme používali MetaWeblog API a publikace článků samozejmÄ› nebyla žádný problém. Ovšem nyní se vše spravuje pímo pÅ™es webové rozhraní. ÄŒlánky také nejsou vydávány hned, ale jsou nejprve hodnoceny šéfredaktorem a ten je až potom vydává. Další novinkou jsou Code Snippety. Jsou to krátké kusy kódu s popisem funkčnosti, které může pÅ™idávat každý uživatel registrovaný na webu.PÅ™ipravovanou novinkou je místní diskuzní fórum, ve kterém budou moci uživatelé podávat dotazy ohlednÄ› .Netu a dalších technologií.

[Dodatek - 14.6.2012]

  • Dokončen systém Code Snippetů
  • Upraveno zobrazování článků
  • PÅ™idán systém ocenÄ›ní pro uživatele


Aktuálně

  • 3. 6. 2013 - Nový vzhled webu

Code Snippety

Komentáře

Statistiky

  • TOPlist